Sunday, January 18, 2009

โชคดี (5)

โชคดี
เมื่อเวลาผ่านไป ๆ โกโบริทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง พอดีในบริษัทกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเพื่อให้คิดค้นวิจัยและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โกโบริได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่ เขาต้องคัดเลือกหาพนักงานเก่ง ๆ มาช่วยงาน ในบริษัทก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่ง สมมติว่าชื่อ โนบิตะ ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนัก ว่าไม่ค่อยเอาใจใส่ในงาน อยู่ไปวัน ๆ ไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ไม่มีผลงานอะไร อย่างไรก็ตาม โกโบริก็เสนอขอตัวโนบิตะมาช่วยงาน ทั้ง ๆ ที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะให้โนบิตะมาทำงานบุกเบิกในแผนกใหม่ แต่โกโบริก็ยืนยันขอตัวโนบิตะมาทำงานเป็นลูกต้อง ในที่สุดผู้ใหญ่ก็ไม่ขัดข้อง โนบิตะจึงย้ายมาเริ่มงานกับโกโบริในเดือนเมษายน

เมื่อโนบิตะมาทำงานกับโกโบริแล้ว เขาก็ขอให้โนบิตะทำตาม 2 ข้อ ข้อแรกก็คือตอนเช้าถ้าเขาทักทายโนบิตะว่า “อรุณสวัสดิ์ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง” ก็ให้โนบิตะพูดตอบว่า “โชคดี” ข้อที่สอง ตอนเย็นเลิกงานเมื่อเขาทักว่า “เป็นยังไงบ้างวันนี้” ก็ให้ตอบว่า “โชคดี” โนบิตะก็ไม่ขัดข้อง ทำตามที่โกโบริขอด้วยความยินดี เมื่อเขาทำตามนั้น คือพูดว่า “โชคดี” ใจเขาก็นึกถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น นึกถึงภรรยาเขาที่ทำอาหารอร่อย ๆ ให้รับประทาน นึกถึงวันนี้อากาศดีทำให้มีความสุข บ้างก็นึกถึงดอกไม้สวย ๆ ไม่นานโนบิตะก็เป็นคนขยัน ทำงานมากขึ้น ในที่สุดเขาก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาได้หลายอย่าง เขาทำงานกับโกโบริมาได้เพียง 5 เดือน เมื่อถึงเดือนสิงหาคม เขาก็สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ชิ้นหนึ่งที่ทำชื่อเสียงให้กับบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับโลก ทำกำไรให้กับบริษัทเป็นเงินจำนวนมาก ทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นผลงานของเขาจริง ๆ เมื่อโนบิตะทำงานเป็นลูกน้องโกโบริครบ 1 ปี เขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า มีลูกน้องเก่ง ๆ 2 คนมาช่วยงาน และได้รับจัดสรรงบประมาณจากบริษัทเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยหลายสิบล้านบาท

เรื่องของโกโบริ เป็นตัวอย่างที่จะสอนเราได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ขอให้เราคิดในแง่ดี คิดในแง่บวกไว้ก่อน เราจะมีกำลังใจ หาทางออกที่ดีให้กับชีวิตได้

No comments: