Sunday, January 18, 2009

โชคดี (2)

ใช้คำสองคำนี้บ่อย ๆ ได้อย่างไร โกโบรินึกสงสัย หญิงชาวยิวก็สอนต่อไปว่า ให้ใช้คำพูดนี้ในทุกโอกาส แล้วก็แนะนำว่าอย่างนี้จะดีไหม เมื่อชีวิตมีปัญหา ต้องเจอกับอุปสรรค หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือปัญหาหนัก ๆ ก็ตาม ให้พูดคำ ๆ นี้ออกมา เช่น เช้านี้ตื่นสายไปทำงานไม่ทัน เจอรถติด ตามปกติคนเราก็จะรู้สึกหงุดหงิด แต่หญิงชาวยิวก็สอนเขาให้พูดคำว่า “ขอบคุณ” ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร ขับรถประสบอุบัติเหตุ พ่อตาย แม่ตาย ก็กัดฟันพูด “ขอบคุณ” เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ดี ไม่ถูกใจเกิดขึ้นแล้ว เราคิดไม่ดี พูดไม่ดี ก็เท่ากับใจเสีย ใจไม่ดี แล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนลูกโซ่ เป็นกฎธรรมชาติของโลกนี้ แต่ถ้าเราใช้คำว่า “ขอบคุณ” แล้วทำใจให้สบาย เปรียบเสมือนเราตัดขาดจากลูกโซ่ของสิ่งที่ไม่ดี ดังนั้น ภาษาที่ไม่ดี ห้ามพูดเด็ดขาด ภาษาที่ไม่ดี เช่น คำพูดด่าว่าแสดงความโกรธ คำพูดนินทาว่าร้าย ตำหนิติเตียน ดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น ห้ามพูด เพราะการใช้ภาษาที่ไม่ดีจะนำชีวิตเราไปในทางที่ไม่ดี ตรงกันข้าม คำว่า “ขอบคุณ” จะนำเราไปสู่ความโชคดี มีความสุข ความทุกข์เศร้าหมองจะเปลี่ยนเป็นความสุขได้จริง ๆ

เมื่อโกโบริกลับไปญี่ปุ่นแล้ว มีอยู่วันหนึ่งที่เขานั่งอยู่ในห้องคนเดียว แล้วก็นึกถึงคำสอนของหญิงชาวยิว จึงหยิบปากกามาเขียนคำว่า “ขอบคุณ” เป็นภาษาญี่ปุ่น “อะริงาโต้” และเขาก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่า คำว่า “อะริงาโต้” ที่เขียนเป็นตัวหนังสือคันจิมีความหมายของรากศัพท์ว่า “มีปัญหา” เลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้น เมื่อมีปัญหาใด ๆ คำพูด “ขอบคุณ” คงจะเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยทำให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นได้

No comments: