Thursday, December 20, 2007

เรื่องราวของสองนาง

บทความนี้...ผู้แปลบังเอิญได้อ่าน อ่านแล้ว..ก็รู้สึกว่าเอ่อ...สนุกดี แถมยังมีข้อคิดให้อึ้งกิมกี่อีกต่างหาก ก็เลยลองแปลมาแบบทุลักทุเลนิดหน่อย จึงได้เรื่องมาประมาณนี้

อ่านได้จาก http://www.theryo.com/2007/06/tale_of_two_ladies/

No comments: