Monday, December 17, 2007

วิธีจัดการกับ "เซลลูไลท์" ศัตรูตัวฉกาจของสาวๆ

บทความนี้มีที่มาที่ไปก็ด้วยการที่...น้องที่ทำงาน เล่าให้ฟังว่า เค้าไปกำจัดเซลลูไลท์มา ด้วยวิธีการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เข้าใต้ผิวหนัง ผู้แปลได้ฟังแล้วก็ เอ่อ.... น่าสนใจดี ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก็เลยจัดการสนองตัณหาของตัวเอง ด้วยการค้นหาข้อมูลในเวปไซต์ เพราะว่ายังไม่มีความรู้เรื่องเซลลูไลท์มากเท่าไหร่ พอหาบทความได้แล้ว ก็เลยนึกสนุก อยากแปลอีกแล้ว ก็จัดการแปล แล้วก็เรียบเรียงในสไตล์ของตัวเอง ส่งมาให้ลิงก์โปรดอีก ติดตามอ่านได้จาก http://www.theryo.com/2007/05/how2getridofcellulite/

No comments: