Thursday, April 15, 2010

ไทชิ – อีกวิธีเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของไทชินั้นก็คือการเปลี่ยนท่วงท่าหนึ่งไปอีกท่วงท่าหนึ่ง เป็นการเคลื่อนไหวที่สง่างาม นอกจากจะช่วยให้คุณแข็งแรงแล้ว ยังทำให้คุณสามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ สำหรับคนที่งุ่มง่ามเงอะงะ (คุณฝรั่งผู้เขียนเขาบอกว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น) สิ่งนี้มีประโยชน์ยิ่งยวดนัก

คุณฝรั่งผู้เขียนเขาบอกว่าแต่ก่อนเขาเป็นคนที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน เนื้อตัวเผละผละ และในอดีตได้พยายามเลียนแบบนักเทนนิสอากัสซี่ จึงทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อน ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถออกกำลังกายประเภทแรงกระแทกสูง (high-impact) ได้ แต่เขาก็ยังอยากจะออกกำลังกายที่ได้ทั้งความสนุกและบริหารร่างกายได้ดีด้วย

ขณะที่คุณฝรั่งผู้เขียนเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังฮ่องกง เขาได้ดูวิดีโอ เห็นวัยรุ่นและคนสูงวัยกำลังฝึกไทชิในสวนสาธารณะ ทำให้เห็นถึงการเข้าสังคมของผู้ที่ฝึกได้อีกทางหนึ่งด้วย

คุณฝรั่งผู้เขียนจึงศึกษาเรื่องนี้ และพบถึงพื้นฐานในการฝึกไทชิ เขาจึงซื้อเพลงจีนมาฝึก เขาได้เรียนรู้ความสำคัญของการวอร์มก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกไทชิ มันคล้ายกับการออกกำลังกายที่แต่ก่อนเขาเคยฝึกมา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเทนนิส วิ่ง และอื่น ๆ

ประโยชน์นั้นเห็นได้ชัด น้ำหนักของคุณฝรั่งผู้เขียนเริ่มลดลงและภายในร่างกายนั้นก็รู้สึกดีขึ้น นอกจากนี้เขายังรู้สึกสนุกกับการฝึกนี้อีกด้วย ต้องใช้สมาธิต้องใช้เพื่อการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนท่วงท่าให้ถูกต้อง บ่อยครั้งทำให้เขาลืมนึกถึงกีฬาประเภทหนัก ๆ ที่ผ่านมา ไทชินั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบุคคลและสิ่งรอบข้าง ถ้าคุณมีปัญหาทางร่างกาย เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อน ปวดขา อื่น ๆ การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนท่วงท่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้

No comments: